Html模租化設定-機器人頁面引入
Html模租化設定-menu頁面引入
Html模租化設定-左側MENU區塊頁面引入
 > 產品與服務 > 天線與客製設計 > 2.4 GHz 天線產品列表

2.4 GHz 天線產品列表

榮昌科技提供多種2.4 GHz 天線,包括 WiFi 7 天線、WiFi 6E 天線、WiFi 6 天線等。並且有 N Plug、RP-SMA Plug 等多種天線接頭提供選擇。

2.4 GHz 天線產品列表 - Grand-Tek

Mushroom For Wi-Fi 6/6E/7 Outdoor Antenna

P/N:OE-6E-02-CN
Gain(2.4G/5G/6G): 1.0 / 2.0 / 3.0 dBi
N-Plug

2.4 GHz 天線產品列表 - Grand-Tek

Outdoor Wi-Fi 6/6E/7 Antenna

P/N:OA-6E-13-CN
Gain(2.4G/5G/6G): 3.0 / 6.0 / 8.0 dBi
N-Plug

2.4 GHz 天線產品列表 - Grand-Tek

Outdoor Wi-Fi 6/6E/7 Antenna

P/N:OA-6E-GT-01
Gain(2.4G/5G/6G): 1.5 / 2.5 / 5.0 dBi
RP-SMA Plug

2.4 GHz 天線產品列表 - Grand-Tek

Outdoor Wi-Fi 6/6E/7 Antenna

P/N:OA-6E-BD-02
Gain(2.4G/5G/6G): 2.5 / 4.0 / 5.0 dBi
RP-SMA Plug

2.4 GHz 天線產品列表 - Grand-Tek

Outdoor Wi-Fi 6/6E/7 Antenna

P/N:OA-6E-SD-02
Gain(2.4G/5G/6G): 2.0 / 2.5 / 5.0 dBi
RP-SMA Plug

2.4 GHz 天線產品列表 - Grand-Tek

Outdoor Wi-Fi 6/6E/7 Antenna

P/N:OA-6E-03AW-C5R
Gain(2.4G/5G/6G): 2.0 / 2.0 / 3.0 dBi
RP-SMA Plug

2.4 GHz 天線產品列表 - Grand-Tek

Outdoor Wi-Fi Antenna

P/N:OS-ISMDB-09-0406-IND
Gain(2.4G/5G): 3.5/ 6.0 dBi max
N-Plug

2.4 GHz 天線產品列表 - Grand-Tek

Outdoor Wi-Fi Antenna

P/N:OS-ISMDB-0507-C0-WL
Gain(2.4G/5G): 3.4/ 5.1dBi max
N-Plug

2.4 GHz 天線產品列表 - Grand-Tek

Outdoor Wi-Fi Antenna

P/N:OE-DB-02-0104-CN
Gain(2.4G/5G): 0.6 / 4 dBi max
N-Plug

2.4 GHz 天線產品列表 - Grand-Tek

Outdoor Wi-Fi Dual Pol Antenna

P/N: DA-24-14-11-CN
Gain(2.4G): 10.0dBi max
N-Plug

2.4 GHz 天線產品列表 - Grand-Tek

Outdoor Wi-Fi Single Band Antenna

P/N: OS-ISM24-06-C5R-01
Gain(2.4G): 6.0 dBi max
RP-SMA-Plug

2.4 GHz 天線產品列表 - Grand-Tek

Outdoor Wi-Fi Dual Band Antenna

P/N: OA-DB-0407-03-GCN
Gain(2.4G/5G): 3.0 /5.0 dBi max
N-Plug

Html模租化設定-servicesbox頁面引入